Kontakta oss

Via våra olika verksamheter nedan når du kontaktvägar till anställda och förtroendevalda i Hässleholms församling

GDPR

Så behandlar vi personuppgifter om du skickar e-post till oss.

Församlingsexpedition

Det är oss du träffar på församlingens Expedition. Du når oss bäst genom att ringa på telefon 0451- 77 62 00

Diakoni

Vi arbetar diakonalt inom Hässleholms församling

Präster

Vi arbetar som präster i Hässleholms församling

Kyrkogård och Fastighet

Det är vi som jobbar med skötsel av våra kyrkogårdar och fastigheter

Kyrkomusiker och körledare

Vi arbetar som kyrkomusiker och körledare i Hässleholms församling

Barn och familjeverksamhet

Vi arbetar som pedagoger, förskollärare, barn- och ungdomsledare i våra verksamheter för barn- och unga i Hässleholms församling

Förskolan Kyrkklockan

Vi som arbetar på Kyrkklockan förskola i Hässleholm

Förskolan Änglabus

Vi som arbetar på förskolan Änglabus i Hästveda

Kyrkvaktmästare

Vi arbetar med vaktmästeri i våra kyrkor och tillhörande byggnader

Lokalvård

Vi arbetar med lokalvården i våra kyrkor och tillhörande byggnader

Mat och service

Vi som jobbar med servering, dukning och annan tillhörande service i Hässleholms församling

Ekonomi och Löner

Vi arbetar på församlingens kansli med ekonomi och löner

Förtroendevalda

Alla medlemmar har tillsammans ansvaret för att församlingens grundläggande uppgift - gudstjänst, undervisning, diakoni och mission - blir utförd. För församlingen finns ett kyrkoråd som är församlingens styrelse och en kyrkoherde med ansvar för ledning, samordning och tillsyn.