Stängd på grund av renovering - Ignaberga gamla kyrka

Ignaberga gamla kyrka utgjorde ursprungligen en romansk anläggning med rektangulärt långhus, ett kvadratiskt kor och en halvrund absid längst i öster. Beräknad återöppning till första advent, 2021.

Följ med på en guidad tur i Ignaberga gamla kyrka:

En triumfbåge avskiljde koret från absiden. I en infälld tvärbjälke sitter till höger om altaret enligt Brunius tre klotsar, varemellan tvenne helt små klockor hänga. Klockorna är sedan länge försvunna.

Ignaberga gamla kyrka
Foto: Wikipedia, användare Fantomen

Nya har tillverkats och ska hängas upp. Sedan nýa kyrkan byggts stod denna och förföll. Den återinvigdes för sitt ändamål 1928. Dopfunten som är huggen i sandsten kan dateras till 1100-talet eller kyrkans äldsta tid. Brunius skriver "En dopfunt i Ignaberga har en ovanlig form, den er nemligen snarlik en dubbelbägare eller ett timglas."

Kyrkan är rik på medeltida träskulpturer. På norra väggen hänger tre prov på 1400-talets frodiga kulturkonst. De föreställer en biskop i full ornat, Anna med Jungfru Maria och Jesusbarnet i knäet samt aposteln Jacob den äldre. På motsatta väggen finns två 1200-tals-figurer.

Karta Ignaberga gamla kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.