Ignaberga gamla kyrka

Ignaberga gamla kyrka utgjorde ursprungligen en romansk anläggning med rektangulärt långhus, ett kvadratiskt kor och en halvrund absid längst i öster. Öppet i samband med gudstjänster och konserter.

Följ med på en guidad tur i Ignaberga gamla kyrka:

En triumfbåge avskilde koret från absiden. I en infälld tvärbjälke sitter till höger om altaret enligt Brunius tre klotsar, varemellan tvenne helt små klockor hänga. Klockorna är sedan länge försvunna.

Nya har tillverkats och ska hängas upp. Sedan nya kyrkan byggts stod denna och förföll. Den återinvigdes för sitt ändamål 1928. Dopfunten som är huggen i sandsten kan dateras till 1100-talet eller kyrkans äldsta tid. Brunius skriver "En dopfunt i Ignaberga har en ovanlig form, den er nemligen snarlik en dubbelbägare eller ett timglas."

Ignaberga gamla kyrka
Foto: Wikipedia, användare Fantomen

Kyrkan är rik på medeltida träskulpturer. På norra väggen hänger tre prov på 1400-talets frodiga kulturkonst. De föreställer en biskop i full ornat, Anna med Jungfru Maria och Jesusbarnet i knäet samt aposteln Jacob den äldre. På motsatta väggen finns två 1200-tals-figurer.

2021 brändes kalk på traditionellt vis i en mobil kalkugn vid Ignaberga gamla kyrka. Murbruk av den brända kalken användes till att laga väggen till absiden på kyrkvinden. Kyrkan återöppnades 28 november 2021 efter renoveringen. I samband med återöppningen invigdes en ny dopfunt av ek som designats av Jörgen Persson och tillverkats av Hässleholms Snickeri AB. En gåva från Ignaberga kyrkliga arbetsförening bidrog till att göra inköpet av dopfunten möjligt.

Karta Ignaberga gamla kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.

Man i svart tröja matar in ved i en brinnande eld i en vit murad kalkugn.

Kalkbränning vid Ignaberga gamla kyrka

Temperaturen har nått 900 grader. Den brända kalken har svalnat och tagits ut ur ugnen. Vatten tillsätts för att släcka kalken. Sand blandas sedan i för att få fram ett bruk som kan användas till att putsa kyrkans gavelröste - väggen under taket mellan absid och kor. Murarmästare Henrik Nilsson ledde arbetet.