Hästveda kyrka
Foto: Alex Nilsson

Hästveda kyrka

En medeltida kyrka med många och väl bevarade takmålningar. Öppet lör-sön och röda dagar klockan 9-16 året runt och i samband med gudstjänster och församlingsverksamhet.

Följ med på en guidad tur i Hästveda kyrka:

Hästveda kyrka byggdes omkring år 1190. Ursprungligen hade den platt tak som var uppburet av bjälkar i långhus och kor. Typen kallas romansk landskyrka.

I början av 1200-talet målades absiden föreställande Kristus med uppvaktning av evangelister och apostlar. Från den tiden härstammar också den 81 cm höga dopfunten av granit. En runsten står uppställd mot väggen i vapenhuset. Den har en gång utgjort gaveln i en stenkista från 1200-talet och bär en kristen inskription: ”I herrens händer befaller jag din ande, Åsa.”

År 1404 får Hästveda kyrka troligen sin första klocka. På 1400-talet får kyrkan sina kryssvalv , två i långhuset och ett i koret. Ca 1480 utför ”Everlövsmästaren” målningar i kor och långhus. Bl.a. scener ur Jesu liv, skapelsen och yttersta domen. Sponsorer var två rika adelsmän, Knud Skielmsen Gere och Axel Lavesson som bodde på Jylland. Båda ägde gårdar i Hästveda. Målningarna anses höra till Everlövsmästarens mest välbevarade och ur konstnärlig synpunkt främsta verk.

År 1598 utfördes och uppfördes predikstolen utsmyckad statyer av evangelisterna. Den tillverkades av bildhuggare Jakob Kremberg.

Hästveda kyrka

På 1600-talet tas övre delen av tornet ner på grund av rasrisk. Målningarna kalkas över och tas fram först 1940. Ljuskronorna av mässing härstammar troligen från denna tid liksom dopfatet med en bild av Maria bebådelse.

Skranket på orgelläktaren härstammar från 1700-talet men sattes upp 1940. Det är försett med ett flertal bibliska motiv.

År 1774 utför Johan Ullberg altartavlan som idag står nere i kyrkan vid norra väggen. Övre delen sitter idag över dörren till sakristian.

I början på 1800-talet inköptes lillklockan från Råbelöv. Den lär vara ett krigsbyte från Riga och i den ryska inskriptionen stod: ” År 1684 göts denna klocka till Kristi uppståndelse.”

Större fönster togs upp i långhuset under 1800-talet. År 1860 ersattes södra ingången med dagens vapenhus i väster. Södra ingången lede idag till sakristian. 1863 återuppfördes tornets överdel. Storklockan, troligen från 1404 och omgjuten 1690, spricker och ersätts med en ny.

1923 införskaffas en ny orgel som 1963 ersätts med en Mårtenssonsorgel. 1975 får kyrkan sina nuvarande bänkar. 1988 rengjordes kalkmålningarna.

Målningar på kyrkans väggar har inte tagits fram på grund av de senare upptagna större fönstren.   

Karta Hästveda kyrkogård. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.