Hässleholms begravningskapell

Hässleholms gravkapell

Följ med på guidad tur vid Hässleholms gravkapell:

Gravkapellet ligger på Östra begravningplatsen nära centrum i Hässleholm, där finns möjlighet att hålla begravningsgudtjänst med upp till 30 personer. 1907 invigdes dagens gravkapell och samtidigt en klockstapel av trä som byggts på höjden in mot samhället, klockstapeln revs dock 1914, men klockan kan än i dag höras från Hässleholms kyrka, i vars torn den placerats.
 
Gravkapellet är omgärdat av Östra begravningsplatsen i vacker miljö centralt i Hässleholm.

Karta Östra begravningsplatsen. Öppna filen, tryck på + (plus) för att se en detaljerad karta.