Skånsk vit kyrka i keramik med brandgult tak. Framför kyrkan står keramikfigurer i form av en svartklädd präst och Nils Holgersson.

Gudstjänster

Se kommande gudstjänster i kalendern och information om kollekt.

Kollekt

Swishnummer: 123 113 73 63

Ett tänt ljus som står i ett fönster

Sinnesromässa

Klockan 18.30 första onsdagen varje månad i Hässleholms kyrka.

Altare av ljust trä framför vit vägg med tegel runt om.

Morgonbön i Västerkyrkan

Vi ber för fred. Varje onsdag 09:30 morgonbön i Västerkyrkan.

Babyandakt och sopplunch

En gång i månaden är församlingens yngsta och deras anhöriga välkomna till vår mysiga och busiga Babyandakt i Ljungdalakyrkan.

Tacos

Tacogudstjänst

Sätt krydda på vardagen, kom och häng med oss i Ljungdalakyrkan! Vi kommer från olika håll och möts mitt i veckan för att äta och fira gudstjänst tillsammans.

Kvällsandakt i Taizéton

Söndagar i Hässleholms kyrka klockan 18.00. Välkommen!

Servicehem och äldreboenden

Vi har andakter på följande platser i församlingen: 

Solgården

Kaptensgården

Björksäter

Ehrenborgsplan

Rader med psalmböcker staplade på varandra i en hylla.

Vad är vad i gudstjänsten

I gudstjänsten förekommer flera ord och moment som kan vara svåra att förstå. Nedan finns en lista som förklarar begreppen.