Skånska vit kyrka med brandgult tak med en svartklädd präst och Nils Holgersson framför. Allt i keramik.

Gudstjänster

Se kommande gudstjänster i kalendariet!

Från och med 1 juli gäller följande för max antal tillåtna besökare i kyrkorna:

Hässleholms kyrka max 70
Stoby kyrka max 75
Norra Sandby kyrka max 50
Ignaberga nya kyrka max 50
Västerkyrkan max 30
Hästveda kyrka max 26
Ljungdalakyrkan max 20
Ignaberga gamla kyrka är stängd på grund av renovering. Återöppning 28 november, söndag först advent.

Det ska vara möjligt att hålla minst en meters avstånd till andra besökare. Sällskap på max 4 personer får sitta tillsammans. 

 

 

SERVICEHEM OCH ÄLDREBOENDEN
Vi har andakter på följande platser i församlingen (Inställt pga Corona.)

Röingegården

Solgården

Kaptensgården 

Ekegården