Skånska vit kyrka med brandgult tak med en svartklädd präst och Nils Holgersson framför. Allt i keramik.

Gudstjänster

Söndag 16 maj livesänds gudstjänsten från Hästveda kyrka kl. 10.00. Präst Lars-Ivar Ericson, musiker Hans Jakob Wastvedt. Kl. 10.00 firas mässa i Västerkyrkan. Präst Niels Peter Tastesen, musiker Anette Larsson. Anmälan till mässan senast 14 maj till 0451-77 62 02. Kl. 11.00 Andakt i Hässleholms kyrka, präst Klas Sturesson, musiker Mattias Vad Jensen. Kl. 18.00 Andakt i Ignaberga nya kyrka, präst Lars-Ivar Ericson, musiker Mattias Vad Jensen.

Med begränsningen att inte samla fler än 8 personer kommer vi att livesända gudstjänster på Hässleholms församlings hemsida. 
Inget ljud kommer att gå ut i kyrkans högtalare. Bäst ljud om man följer gudstjänsten via livesändningen.

GUDSTJÄNSTER SOM KOMMER ATT LIVESÄNDAS
16/5 kl. 10:00 Gudstjänst i Hästveda kyrka
Präst: Lars-Ivar Ericson 

23/5 kl. 11:00 Pingstgudstjänst under regnbågen i Hässleholms kyrka
Präster: Maria Halldén, Emma Jansson, Christina Liljegren och Klas Sturesson

24/5 kl. 18:00 Musikgudstjänst i Hästveda kyrka
Präst: Tobias Månsson

30/5 kl. 17:00 Gudstjänst i Ljungdalakyrkan - Barnens katedral
Präst: Therese Knutsson

 

MÄSSOR
Föranmälan för deltagande görs
vardagar 9-9:30, 10-12:30 och 13:30-15 till 0451 - 77 62 02.

16/5 kl. 10:00 Västerkyrkan, präst Niels Peter Tastesen
23/5 kl. 18:00 Stoby kyrka, präst Tobias Månsson
30/5 kl.10:00 Hästveda kyrka, präst Lars-Ivar Ericson

Övriga gudstjänster blir i form av korta andakter i pandemitid och därefter är kyrkorna öppna för enskild bön och ljuständning. Se annonsering och kalendariet.

 

VECKOANDAKTER
(Se även kalendariet. Avvikelser förekommer i samband med storhelger.)

MORGONBÖN
Västerkyrkan
Onsdagar kl. 09:30

MIDDAGSBÖN
Hästveda kyrka
Tisdagar kl. 11:40-11:55
Har du frågor eller vill leda middagsbönen, kontakta präst tobias.mansson@svenskakyrkan.se

 

 

SERVICEHEM OCH ÄLDREBOENDEN
Vi har andakter på följande platser i församlingen (Inställt pga Corona.)

Röingegården

Solgården

Kaptensgården 

Ekegården