Gravskötsel

Hässleholms Kyrkogård- och fastighetsförvaltning erbjuder skötsel och underhåll av gravplats under tiden april-november

Man kan välja mellan olika längd på skötselåtaganden

 

Ettårsunderhåll, efter gällande årsprislista. Automatisk förlängning ett år i taget tills kunden säger upp gravskötselåtagandet. 

Flerårsunderhåll längre än tre år med avräkning mot inbetalt belopp efter gällande årsprislista, så länge inbetalt belopp räcker. Skötsel för maximalt 25 år kan köpas. Det erlagda beloppet avser skötsel av i åtagandet angiven gravplats och får endast disponeras för detta ändamål. Förvaltningen skall underrätta gravrättsinnehavaren innan kapitalet är förbrukat och om inget svar erhålls om ny skötsel upphör skötselåtagandet.

Gravskötselåtagandet fortsätter tills kapitalet är förbrukat, det vill säga inga pengar återbetalas.

Kyrkogårdsförvaltningen kan därutöver hjälpa till med diverse tilläggstjänster som till exempel blommor och vinterdekoration.

Har ni frågor angående skötsel och underhåll, kontakta Hässleholms Kyrkogårds- och fastighetsförvaltning på tel 0451-77 62 60