Barn och unga

Mötesplatser för familjer, barn och ungdomar. Kontakta ledarna för respektive grupp för senaste nytt!

Hässleholms församling bedriver barn- och ungdomsverksamhet där barnet är i centrum. Barnens tankar om livet i olika åldrar tas på allvar och hos oss har vi mycket personal som har tid för de möten och samtal som uppstår. Vår verksamhet har en bredd med olika innehåll såsom lek, sång, pyssel, andakt och skapande verksamhet.