Körmedlemmar sökes till Bluenote voices

Bluenote voices söker körmedlemmar!

Vi söker besättning i alla stämmor, men framför allt TENORER och BASAR. Du bör ha en viss erfarenhet av att sjunga i kör. Mycket skratt i ett socialt gäng utlovas!

BNV sjunger bara unik repertoar, skriven eller arrangerad av körens ledare sedan 20 år, Martin Ehntorp. Vi ger cirka 2 konserter tillsammans med orkester eller komp, per termin. 
Vi sjunger också i gudstjänster där vi ses som en viktig del i församlingslivet. Kören håller en hög ambition och därigenom ett högt tempo i repetitionsarbetet. Du bör ha en viss erfarenhet av att sjunga i kör. Mycket skratt i ett socialt gäng utlovas!

Vi söker besättning i alla stämmor, men framför allt TENORER och BASAR.

För mer info och tid för provsjungning, kontakta körledare Martin Ehntorp.

Kören repeterar: Torsdagar 19.00-21.30
Plats: Hässelby Strands kyrka, Maltesholmstorget 8
Körledare: Martin Ehntorp, 0703-99 88 44,
martin.ehntorp@svenskakyrkan.se