Bluenote voices och Martin Ehntorp.

Vuxenkörer

Vi har tre olika körer med olika inriktning och kunskapskrav. Körerna medverkar i gudstjänster och har egna konserter.

Hässelby Kammarkör

Hässelby Kammarkör tar vid efter Motettkören, nu med Karin Krigsman
Järnskoog som körledare. Kören sjunger ofta vid församlingens gudstjänster och genomför årligen ett antal konserter. Repertoaren består av svensk körmusik, men även verk av de flesta större internationella kompositörerna.

Tid för övning: Tisdagar 19.00–21.30
Plats: Hässelby Villastads församlingshus
Körledare: Mona Ehntorp
mona.ehntorp@gmail.com

Bluenote voices 

Bluenote voices är en bred form av gospel- och popkör från 19 år tills rösten inte lyder längre, med hög ambitionsnivå. Vi sjunger på gudstjänster och ger ett par konserter per termin där vi alltid flyttar gränser lite framåt i form av musik, koreografi och scen. Kören sjunger originalmusik och originalarrangemang av Martin Ehntorp, som har lett kören sedan starten 2002. 

Tid för övning: Torsdagar, kl. 19.00-21.30
Plats: Hässelby Strands församlingshus
Körledare: Martin Ehntorp, 0737-43 96 18,
martin.ehntorp@svenskakyrkan.se

Bluenote voices finns på facebook