Vi ringer i klockorna...

...för att påminna om att vi fortfarande är en kyrka tillsammans, om än inte med gemensam gudstjänst i kyrkorna, just nu. Vi möts istället på webben i digitala gudstjänster.

Klockorna kallar oss till bön, till ljudet av hopp och tröst. Vi ber för alla oss i Hässelby, för hela samhället och för världen. Be gärna med oss.

Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er
och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte
till er och give er frid.
I Faderns, Sonens och den heliga
Andens namn.
Amen.

helgmålsringning

I samband med detta tänder vi ljus, läser evangeliet och ber.

Lördagar kl. 18.00
Söndagar kl. 10.00