"Vi behöver visa varandra värme och empati i svåra stunder"

Det säger kyrkoherden och pratar om hur vi kan finnas till hands och hjälpa varandra när svåra saker händer i vår närhet. "Det handlar om medmänsklighet", menar grundskolechefen för skolor i Hässelby och Vällingby.