Valnämnd

VALNÄMND

Ordförande:
Elias Granqvist

Vice ordförande:
Leif Stridh
Ordinarie:
Elias Granqvist
Leif Stridh
Joel Gren
Håkan Bergström
Ersättare:
Carina Franke
Ulla Elmestedt
Anna-Britt Johansson
Klas Innergård
VALBEREDNING
Ordförande:
Eva Ollén

Vice ordförande:
Bo Styrsven

Ordinarie:
Bo Styrsven 

Carina Franke

Ersättare:
Leif Stridh
Leif Bokström
Joel Gren
Ewa Olsson Lundin