Vad tycker du om förslaget?

Vad tycker du om förslaget?

Vi vill gärna höra vad du tycker om förslaget. Ta möjligheten och dela med dig av dina åsikter.

Jag vill gärna dela med mig av mina åsikter kring förslaget.

1. Vad tycker du om förslaget i stort?

2. Finns det något du tycker kunde göras annorlunda?

3. Övriga förslag eller synpunkter?

Tack för att du tog dig tid att svara. Du kan nu skicka in dina svar.