Ungdom

HUX Ungdom

Välkommen på HUX öppna ungdomskvällar för dig som fyllt 14. Vi träffas på onsdagar från kl. 18.00. Kom på läxläsning från klockan 16 om du vill!