Ann Morath

Tidigare deltagare berättar

Vad var det som väckte ditt intresse att anmäla dig till församlingens katekumenatsgrupp?

”Jag hade under flera år haft en längtan efter att få dela tankar om kristen tro, att få samtala om kristen tro med människor med samma intresse.

Hur har du upplevt att delta i Katekumenatet i församlingen?

”Det vi samtalade om stannade mellan oss i gruppen kändes det tryggt eftersom vi inte blev bedömda och inte kommenterade, vi fick tillfälle att provtänka högt. Jag fick tillfälle att ställa de där frågorna som jag länge hade gått och burit på.”

ANN MORATH

_________________________________________________________________

Vad var det som väckte ditt intresse att anmäla dig till församlingens katekumenatsgrupp? 

”Mitt intresse väcktes när jag såg ett meddelande angående Katekumenatgruppen på en anslagstavla vid församlingshuset. Jag visste inte riktigt vad det handlade om, men när jag hade själv läst och förstod, så anmälde jag mig direkt. Jag ville gärna utforska min egen andlighet och lära mig mer om vad min egen gudstro egentligen betydde för mig i vardagen. Jag fick uppleva en nästan magisk känsla vid våra träffar. Jag hade länge känt ett behov av att samtala kring min kristna tro. I gruppen mötes vi deltagare kring dom frågorna. Jag fick fördjupa min syn på livet och på min egen tro och jag fick förståelse för att tron både förändras och växer under livet.” 

Hur har du upplevt att delta i Katekumenatet i församlingen?

”Nu så här efteråt känner jag en djup tacksamhet och glädje. Jag fick möjlighet att sakta integrera min tro i vardagen och samtidigt våga i gruppen verkligen lära känna och blotta mig själv i min egen andlighet.  Jag fick med mig en stor respekt och en stor kärlek för hur Gud finns med mig i det verkliga livet.”

GUNILLA ALMÉN