Fira advent med oss!

Stämningsfulla advent

Varmt välkommen på söndag 1 december!

09.30 | Familjegudstjänst, Hässelby Villastads kyrka
Emelie Wägmark, barnkörerna, Cecilia Olsson, Martin Ehntorp

11.00 | Högmässa, Hässelby Villastads kyrka
Emelie Wägmark, Hässelby Kammarkör, Karin Krigsman Järnskoog, Cecilia Olsson
Kyrkkaffe

11.00 | Högmässa, Hässelby Strands kyrka
Ingegerd Häller, Strandkören - en kör för alla! Söndagsskola, kyrkkaffe

12-14 | Julbasar och Tant Grön, Hässelby Strands församlingshus

17.00 | Sjung in advent, Hässelby Strands kyrka
Ingegerd Häller, Bluenote voices, Martin Ehntorp, Hässelby Kammarkör, Karin Krigsman Järnskoog, Cecilia Olsson, Håkan Jonson

19.00 | Sjung in advent, Hässelby Villastads kyrka
Ingegerd Häller, Bluenote voices, Martin Ehntorp, Hässelby Kammarkör, Karin Krigsman Järnskoog, Cecilia Olsson, Håkan Jonson