Skolkyrkan

Skolkyrkan i Hässelby vill vara en resurs för barn, ungdomar och personal inom skolan, som kunskapsförmedlare, samtalspartner och traditionsbärare.

En del av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att bedriva undervisning.
I linje med skolans läroplan och i samarbete med skolorna vill vi ge möjlighet till ett lärande om kristendomen, kyrkans roll, våra traditioner och kopplingen till vår svenska historia. Vi vill ge möjlighet till ökad kunskap och förståelse, till reflexion och till ett delande av erfarenheter i möte med varandra.

Här hittar du ett utbud av vad skolkyrkan erbjuder. Vi är ett arbetslag med olika kompetenser som samarbetar med skolorna i elevernas religions - och etikundervisning. Vi har delat upp foldern efter skolans olika stadier. Som du ser återkommer en del aktiviteter. De är då anpassade efter barnens ålder och tänkta att de successivt ska kunna vidga barnens upplevelser och kunskaper.

Skulle du sakna något som du tror att vi kan bidra med i din klass så tveka inte att höra av dig till oss. Till flera av programpunkterna skickar vi specialinbjudan under terminen, men tag gärna kontakt med oss direkt! Vi är noga med att förmedla kunskap på ett så neutralt sätt som möjligt.

Kontakt för skolkyrkan