Skola-Kris och katastrof

Frågor och bokningar om inte annat anges besvaras av Maria Liljewall tel 08-505 99 251 eller via mejl maria.liljewall@svenskakyrkan.se

Kris och katastrof - när livet gör ont
När det ofattbara drabbar ett barn, gruppen eller personalen. Vi står till förfogande som ett stöd och som en resurs.
Vi är med i stadsdelsförvaltningens krisgrupp och har lång erfarenhet av krisarbete.
Plats: beroende av aktuellt behov