Skapelsens triptyk

Skapelsens triptyk

Skapelsens triptyk är den sista i en serie av tre triptyker som kommit till i ett nära samarbete mellan ikonografen Christina Lundström och Biskop em Martin Lönnebo. Detta samarbete resulterade i en väv där ordet och bilden vävts samman till ett Evangelium.

Martins målande språk och hans symboliska ord öppnade upp mina inre ögon. Jag såg bilder. Martins ord blev plötsligt min pensel.

Christina Lundström

”Jag såg bilden av 'fjällrenen som har den vackrastre utsikten'. I min bild ser jag hur renen ståtligt står vid livets källa. Porlande vatten rinner förbi i små fjällbäckar medan renen blickar ut över fjällandskapet som omfamnas av ett pulserande norrsken. Igenom alla norrskenets färger lyser det stjärnströdda himlavalvet. Så fortsatte vår resa på Skapelsens väg.”

Christina Lundström, Ikonograf

De tre fantastiska ikonerna kommer att finnas uppställda i Hässelby Strands kyrka under v. 14-16. Vi uppmärksammar dem i våra gudstjänster. 

Du kan läsa om ikonerna här:
https://ikonograf.se/galleri_test/triptyker/skapelsetriptyken/

Ladda ner foldern ”Skapelsens triptyk”

 

Vad är en triptyk?

En triptyk (av grek. triptychos "trefaldig") är ett konstverk indelat i tre delar. Numera används ordet för tredelade bildkonstverk i allmänhet.

Ursprungligen syftade termen på en altartavla med en mittdel (corpus) och två flyglar som kan stängas som ett skåp. Dessa förekommer i kyrkor sedan 1300-talet och stängdes och öppnades under vissa högtider för att markera kyrkoårets olika delar, till exempel under fastan. Mittpanelen innehåller ofta en framställning av Korsfästelsen, Madonnan med barnet eller något liknande motiv; de yttre panelerna kan exempelvis ha framställningar av helgongestalter eller stiftarporträtt. En speciell form av altarskåp är en så kallad skåpmadonna.

Moderna och samtida konstnärer använder också triptyken som presentationsform.

Det finns också musikverk som likt altartavlan är tredelad i sin form.

Christina Lundström, Ikonograf - Christina Lundström, Ikonograf