Fynda på Tant Grön Second hand!

Har du behov av kläder?

Tant Grön, second hand är för närvarande stängd p g a pandemin. Har du behov av kläder går det bra att boka in en tid med oss för att få hjälp med detta.

Tant Grön är stängd till vidare p g a pandemin. 

Har du behov av kläder går det bra att boka in en tid med oss för att få hjälp med detta. Vi ser tillsammans över ditt behov och bistår med kläder i den mån det finns. 

Krister  Berg

Krister Berg

Svenska kyrkan Hässelby

Diakoniassistent