Så påverkar de ändrade rekommendationerna verksamheten i Svenska kyrkan Hässelby

Många av oss har längtat efter att ses i ett fysiskt rum och att få be tillsammans, prata, dricka kaffe och sjunga. Smittspridningen gick ner under sommaren och vi öppnade därför upp kyrkorna i samband med att myndigheterna lättade på restriktionerna. Hur det blir till hösten kan vi bara sia om, men vi uppdaterar kontinuerligt.

I drygt ett år och ett halvt år har möjligheterna att träffas varit begränsade. För många av oss har det inneburit stora utmaningar. I församlingens liv har förändringarna varit många under den här tiden. Vi har försökt hitta möjligheter att ses utomhus, i mindre grupper eller på digitala mötesplatser.

Många av oss har längtat efter att ses i ett fysiskt rum och att få be tillsammans, prata, dricka kaffe och sjunga. Smittspridningen gick ner under sommaren och  myndigheterna lättade stegvis på restriktionerna.

Från och med den 1 juni blev det möjligt att samla 50 personer med anvisade sittplatser inomhus. Om det inte finns anvisade sittplatser är det fortsatt max 8 personer som kan samlas inomhus. Utomhus kan 100 personer samlas utan anvisad sittplats, och 500 med.

Vad innebär detta för verksamheterna i Svenska kyrkan Hässelby?
Svenska kyrkan Hässelby följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och öppnade därför upp kyrkorna för fysiska gudstjänster under sommaren. Vad som händer till hösten återstår att se, även om vi så klart hoppas på att smittspridningen håller sig fortsatt låg.

Maxantal i våra kyrkor
Av utrymmesskäl kan tyvärr inte fler än 25 personer samlas i Hässelby Villastads kyrka och Hässelby Strands kyrka utifrån nuvarande bestämmelser. Vi planerar nu för att fira gudstjänst i någon av våra kyrkor på söndagarna. Annonsering sker via hemsidan, dagspressen och anslagstavla.

Om dop, vigsel eller begravning äger rum i en annan kyrka eller kapell med möjlighet att fler deltar så följer vi självklart maxantalet. Just nu är det 50 anvisade platser fr.o.m. 1 juni.

Firar utan nattvard
Inledningsvis kommer vi att fira gudstjänst utan nattvard. Många av oss längtar efter att få fira nattvard, men restriktionerna avser anvisade platser och för att undvika rörelse i rummet kommer vi inledningsvis att avstå från nattvard. De rekommendationer som finns gällande sång innebär att ett avstånd om minst 2 meter ska hållas.

Boka dop och vigslar
Det är fortsatt möjligt att boka dop och vigslar i kyrkorna. Från 1 juli är det möjligt att boka dopkaffe och minnestunder i våra församlingslokaler.

Vi kommer att med tiden kunna ändra antalet deltagare på våra gudstjänster.

Vänliga hälsningar
David Kindbom, kyrkoherde