Kyrkovalet 2021
Foto: Magnus Aronsson, IKON

Så här röstar du

Kyrkovalet äger rum söndagen den 19 sept. Du kan förtidsrösta från och med den 6 september fram till valdagen.

Demokrati är ingen självklarhet - använd din rösträtt och var med och påverka hur du vill att Svenska kyrkan ska vara.

Förtidsrösta

Förtidsröstningen startar den 6:e september och pågår fram till och med valdagen den 19 september. Du måste ha med dig ditt röstkort och id-handling. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal, där den räknas. Har du förlorat ditt röstkort kan vi hjälpa dig att skriva ut ett nytt.

dagtid, mån-lör

11-13 Hässelby Strands kyrka
14-16 Hässelby Villastads församlingshus

kvällstid

17-20 Hässelby Strands förs.hus: 8, 15 och 16/9
17-20 Hässelby Villastads förs.hus: 9/9

Brevrösta

Om du inte själv kan ta dig till vallokalen på valdagen, eller inte kan eller vill förtidsrösta, kan du brevrösta. Du behöver vara folkbokförd i en församling i Sverige för att kunna delta i kyrkovalet. För att brevrösta behöver du ett brevröstningspaket. Det kan du hämta i Hässelby Strands församlingshus på Maltesholmstorget 8.

Rösta i din vallokal på valdagen

På valdagen 19 september röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får hem i brevlådan står det vilken som är din vallokal. Vi har fyra röstningsdistrikt; Hässelby Gård, Hässelby Strand, Hässelby norra Villastad och Hässelby södra Villastad. Har du förlorat ditt röstkort kan vi hjälpa dig att skriva ut ett nytt i Hässelby Strands församlingshus.

Vallokaler

  • Hässelby Strands kyrka, Maltesholmstorget 8

  • Hässelby Villastads församlingshus, Riddersviksv. 116

  • Backluraskolan, Brunklövergränd 12

Öppettider för röstning den 19 september

Alla vallokaler är öppna mellan kl. 09.00-20.00

För att kunna rösta i Kyrkovalet

  • Ska du ha fyllt minst 16 år senast på valdagen

  • Ska du vara medlem i Svenska kyrkan

  • Ska du vara kyrkobokförd i en församling i Sverige