Kyrkan i skolan

Skolkyrkan i Hässelby - en resurs för elever och personal i skolan.

Vi vill vara en resurs för barn, ungdomar och personal inom kyrkan, som kunskapsförmedlare, samtalspartner och traditionsbärare.

En del av Svenska kyrkans grundläggande uppdrag är att bedriva undervisning. I linje med skolans läroplan och i samarbete med skolorna vill vi ge möjlighet till ett lärande om kristendomen, kyrkans roll, våra traditioner och kopplingen till vår svenska historia. Vi vill ge möjlighet till ökad kunskap och förståelse, till reflektion och till ett delande av erfarenheter i möte med varandra.

Kontaktperson:  församlingspedagog Maria Liljewall, 08-505 992 41 maria.liljewall@svenskakyrkan.se

Förskola och förskoleklass

Åk 1-2

Åk 3-6

Åk 7-9