Vandring

Pilgrimsvandring

På söndag 8 maj går vi på pilgrimsvandring. Efter gudstjänst och sopplunch vandrar vi iväg mot Kyrkhamn. Vi går längs Mälaren, cirka 11 km, och fikar längs vägen.

11.00  I  Vi startar dagen med gudstjänst i Hässelby Villastads församlingshus, aulan
12.00  I  Enklare lunch i Hässelby Villastads församlingshus

Efter lunchen gör vi oss redo för att vandra iväg mot Kyrkhamn. Vi går längs Mälaren ca 11 km och fikar efter vägen. Vi beräknar att vi är tillbaka vid Hässelby Villastads kyrka cirka 16.30.

Ta med eget fika, sittunderlag, bekväma skor och kläder efter väder.

Ingen föranmälan - bara att komma. Varmt välkommen till en härlig söndag!

Sön 8 maj, 11.00-16.30

Hässelby Villastads församlingshus, aulan
Riddersviksvägen 116

Hur en pilgrimsvandring kan gå till

En pilgrimsvandring kan se ut på många olika sätt. Vandringen kan pågå i dagar och veckor och sträcka sig över långa sträckor, men den kan lika gärna vara kort, kanske bara några timmar lång och föra oss runt ett kvarter eller en kyrkogård. Det viktiga är inte hur långt eller länge man går utan vad som sker på insidan medan man går. För en del kan det räcka att vandra långsamt och meditativt in i mitten på en labyrint vid en kyrka eller med frälsarkransen i handen runt en sjö eller en park.

Likväl är den yttre vandringen viktig. Det är redskapet som hjälper vandraren att nå närvaron i steget och i sig själv. De sju nyckelorden: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande kan fungera som hjälp för att hitta in till vår egen längtan, att nå fram till våra egna djupaste behov. Orden hjälper oss att se de mest grundläggande andliga behov som vi delar med varandra – oberoende av vem vi är och vilken religion vi tillhör.

Det finns också andra sätt att skapa en förståelse av vandringen. Bibeltexterna hjälper oss ofta att hitta kopplingar mellan vandringen och vårt eget liv. De sätter in vandringen i trons sammanhang. Vi vandrar ju med Gud, med Jesus, Moses och Guds folk, med Abraham och hans söner, med Adam och hela skapelsen. Vandringen kan därför också hjälpa oss att se bibeltexterna med nya ögon.

Ett sätt att förstå vandringen är som en solidaritetshandling. Vi vandrar i bön för världen. Vägen vi går beskriver vår samhörighet med andra. Platserna vi stannar på förbinder oss med andras liv. Uppbrottet berättar om människors osäkra villkor, ”hemkomsten” till kyrkan berättar om sökandet efter ett bättre liv. Att vandra med de hemlösa i en stad betyder att vi för ett ögonblick får se världen från deras perspektiv.

(Källa: www.pilgrimsvagen.se)