Övriga frågor om dopet

Inför dopet kan man ha många frågor, här får du svar på en del av dessa.

JAG TILLHÖR SJÄLV INTE SVENSKA KYRKAN – KAN JAG ÄNDÅ DÖPA MITT BARN?
Ja, det går bra. Vi välkomnar alla som vill döpas. När det gäller barn – både små barn och ungdomar – är det vårdnadshavaren som bestämmer. Om ni är två vårdnadshavare måste ni vara överens om att barnet ska döpas. Det spelar ingen roll om ni, eller en av er, tillhör Svenska kyrkan, något annat samfund eller en annan religion.  Om barnet är tolv år eller äldre, måste barnet själv vilja bli döpt.  

KAN MAN HA DOPET HEMMA?
Ja, det går bra. Du och prästen kommer överens om en tid som passar. Kyrkorummet erbjuder en unik miljö och en särskild gemenskap med alla andra som döpts där, men dopet är lika giltigt var det än äger rum.  

KAN JAG DÖPA MITT BARN I HÄSSELBY ÄVEN OM VI INTE BOR I FÖRSAMLINGEN?
Ja, det går bra.

FÅR MAN VARA MED OCH UTFORMA DOPET, MED TAL OCH SÅNG?
Kyrkan har en ordning för dop, det är tryggt att vila i. Inom ramen för den ordningen finns det möjlighet finns det möjlighet att påverka val av psalmer, sång och musik, texter och böner. I dopsamtalet pratar ni med prästen om era önskemål och förväntningar.

FINNS DET MÖJLIGHET ATT LÅNA LOKAL FÖR DOPFIKA?
Ja, vi lånar ut lokaler, antingen i Hässelby Villastads församlingshus eller i Hässelby Strands församlingshus där ni kan ha dopfesten. Det kostar ingenting. Lokalen bokar ni samtidigt som ni bokar dopet. Där finns all utrustning för ett lyckat kalas! 

KOSTAR DET NÅGOT ATT DÖPA SIG ELLER SITT BARN?
Nej, dopet är alltid gratis. Kyrka, präst ,musiker och vaktmästare kostar ingenting.

ÄR DOPET EN CEREMONI DÄR BARNET FÅR SITT NAMN?
Prästen frågar efter barnets namn, men dopet är inte en namngivningsceremoni. Namnet nämns för att påminna om att dopet är något personligt, att det gäller just denna människas liv.