Foto: Hässelby församling

Olika gudstjänstformer

Varje söndag klockan 11. Men också på onsdagar och en del andra dagar med.

Varje söndag är det gudstjänst i Hässelby Strands kyrka. Klockorna ringer 11.00 men det är en bra idé att komma i tid. Det brukar vara ganska många som kommer. Ta gärna med barnen också för det är söndagsskola. Efter gudstjänsten finns det kyrkkaffe.

En gång i månaden är det familjegudstjänst i Hässelby Villastads kyrka. Då brukar barnkörerna sjunga.

Ett par gånger per termin har vi Mässa i rörelse - Nåden dansar. Låt kroppen vara med i gudstjänsten och ta del av mysteriet.

En söndagkväll i månaden har vi Aftonbön för inre ro i Hässelby Strands kyrka.

Onsdagkvällar är det onsdagsmässa i Hässelby Strands kyrka. En lite mer vardaglig och nära gudstjänst.

Här kan du hitta aktuella gudstjänster.

Här kan du läsa söndagens texter.

Församlingsinstruktionen om gudstjänst

I Hässelby församling ska huvudgudstjänsten vara förlagd till Hässelby Strands kyrka. I Hässelby Strands kyrka ska det firas högmässa kl.11.00 varje söndag året om. Under terminerna finns även en söndagsskola med två söndagsskollärare, en anställd och en volontär som leder verksamheten. Söndagsskola bör utökas till att hållas även sommartid. Församlingen har under de senaste åren arbetat mycket kring gudstjänsten.  Arbetet, som startade 2009 med en föreläsning av Martin Modéus som föreläste utifrån boken ”Bygga kyrka”, ska fortskrida med lyhördhet till församlingsbornas behov, tankar, idéer och önskemål. Denna satsning har hittills resulterat i ett stort antal besökare vid varje högmässa och därefter ett kyrkkaffe eller kyrklunch. Församlingen har varit remissförsamling när det gäller gudstjänsten, vilket har bidragit och fortsatt bidrar till en ständig utveckling av högmässan.    

I samband med varje högmässa tjänstgör också en av församlingens diakoner.

Även i Hässelby Villastads kyrka ska gudstjänst firas, företrädesvis familjegudstjänster, både vardagar och söndagar. Församlingens allmänna förskola har sin lokal i närheten av kyrkan. Barnkörerna övar i församlingshemmet intill och det är därför naturligt att fira familjegudstjänsterna i Hässelby Villastad kyrka. Barnen ges här stora möjligheter att aktivt delta i gudstjänstlivet på sina egna villkor och med sina egna uttrycksformer. Utöver högmässa ska vi fira onsdagsmässa varje vecka, sinnesro-gudstjänster, vardagsgudstjänster samt gudstjänster och andakter på Hässelbys äldreboenden.

Hässelby församling är och skall vara en sjungande församling. Musiken är en omistlig del av gudstjänstlivet och fördjupar det budskap församlingen står för. Den musikaliska verksamheten skall således erbjuda ett varierat utbud. Församlingens körer skall dels vara en verksamhet i sig, dels utgöra ett utåtriktat arbete i gudstjänster och konserter.