Gunnar, Ulf och David

Nu kör vi - dags för renovering!

Efter en noggrann genomgång av Svenska kyrkan Hässelbys fastigheter är det snart dags att evakuera Hässelby Strands kyrka för renovering av ventilation och avlopp. "Nu är vi förbi den större undersökande delen vilket gör att det börjar kristalliseras ut vad som är nödvändigt att göra", säger Gunnar Lindgren, ordförande i kyrkorådet.

Vi vill ha trygga rum, för världen är väldigt osäker.

I första etappen handlar det alltså om renovering av avlopp och ventilation i Hässelby Strands kyrka som kommer att vara helt stängd i några månader, med start i juni. Därefter kommer kyrkorna och församlingshusen stegvis att åtgärdas även vad gäller andra renoveringar. Under några veckor i Juli kommer en relining att ske i Hässelby Villastads kyrka.

Tre fastigheter - alla ska ses över
Svenska kyrkan Hässelby har tre fastigheter; Hässelby Strands kyrka och församlingshus som rymmer hela 3000m2 och är byggd 1970, samt Hässelby Villastads kyrka, byggd 1939 och församlingshuset som byggdes 1974. Alla med eftersatta renoveringsbehov. 

Erfator har uppdraget att projektera renoveringsbehoven i alla fastigheter. 
    – I första hand ska vi se till att vi har funktionen på de befintliga systemen och att de säkerhetsmässigt fungerar. Därefter kommer kompletterande åtgärder som förbättrar verksamhetens behov såsom utrymningsvägar, möblering i kyrkorummet och annat, säger Ulf Källbrink som är projektledare på Erfator. 
Andra planerade åtgärder är att måla fönster i Hässelby Villastads kyrka och att öka tillgängligheten genom att öppna upp ytterligare en entré. Något som även kommer att göras i Hässelby Strands kyrka.
    – En ny kyrkport kommer göra att vi kan vara fler människor i kyrkan samtidigt, ur ett brandsäkerhetsperspektiv, säger Gunnar Lindgren, ordförande i kyrkorådet. 

Verksamheterna fortsätter
Kyrkorna är ofta välbesökta och vid flera tillfällen har människor på grund av brandsäkerhetsföreskrifterna nekats att komma in till exempelvis söndagens högmässor, konserter och andra mötesplatser.  
   – Tillsammans med arkitektfirman Spridd har vi kommit fram till den här lösningen, säger David Kindbom, kyrkoherde i Svenska kyrkan Hässelby och menar att vi med denna åtgärd kommer att kunna vara nästan dubbelt så många i kyrkan samtidigt, jämfört med idag. 

Även om byggnaderna kommer att kräva arbeten under en längre tid finns en fast beslutsamhet i att bedriva verksamhet som vanligt under pågående renovering. 
   – Verksamheten ska fungera. Vi har två kyrkor att vara i så målsättningen är att båda kyrkorna inte ska vara stängda samtidigt, säger David. 
   – Församlingsborna får räkna med att vara växelvis i de olika kyrkorna och församlingshusen, beroende på vilka arbeten som sker. 
– Under sommartid kan vi ha verksamheter utomhus, exempelvis på torget, menar Gunnar.

För att inte behöva hålla stängt i båda kyrkorna samtidigt krävs en noggrann planering av vilka projekt som ska genomföras och när i tiden de ska ske. 
   – Just nu pågår planering, projektering och upphandling av entreprenader för olika typer av renoveringsprojekt. Vi gör ett grundligt förarbete med ett planerat underhållsprogram. Det kommer att pågå arbeten under några år framöver, säger Ulf Källbrink. 

Utmaningar och möjligheter
I sviterna av pandemin och kriget i Ukraina finns en del utmaningar i att sätta exakta tidsplaner för de olika renoveringsprojekten.
   – Det som gör det hela komplext är inflationen och kostnadsökningar
kopplat till materialbrist och annat, menar David, som trots detta ser väldigt positivt på att renoveringarna kommer igång. 
   – Jag är glad över att det finns en gemensam vilja bland förtroendevalda att ta vara på fastigheterna.
   – Vi har en stor renoveringsskuld som vi måste ta tag i, säger Gunnar.
Även Ulf ser målet framför sig – att öka tillgängligheten så att kyrkorummen kan användas mer effektivt.
   – Men jag ser också en förbättrad arbetsmiljö för er som arbetar i kyrkan, säger han. 
   – Svenska kyrkan är en arbetsplats. Som församling måste vi praktisera det arbetsmiljölagen säger, på alla plan. Det ska vara säkert att vistas i våra lokaler, inflikar David.

Ett annat mål är att hyra ut lokalerna i större omfattning. Hässelby Strands kyrka är unik i sitt slag vad gäller kombinationen av kyrkorum, mötesrum, kontors- lokaler, musik- och filmrum, gymnastiksal m m. 
   – Jag hoppas att vi kommer att kunna använda gymnastiksalen och andra lokaler som finns i kyrkan, men även att vi ökar möjligheten att hyra ut till externa aktörer, menar Ulf.
   – Vi vill bjuda in organisationer att använda våra stora lokaler. Det som är heligt i ett kyrkorum är inte saker, utan människor, säger  David.
   – Vi tar ansvar och ser framåt säger Ulf och poängterar att det som görs, ska göras på ett förnuftigt sätt, både för församlingens och verksamhetens bästa, men också vad gäller ekonomiska beslut kopplat till renoveringen. 

Fler medlemmar stannar kvar
Ytterligare positivt är att trenden vänt vad gäller aktiva medlemsutträden. Under föregående år valde hälften så många att gå ur Svenska kyrkan jämfört med åren innan. Många människor söker sig till kyrkan och kyrkans verksamheter. 
   – Det visar att vi behövs, än mer i dessa tider, menar David. 
   – Vår nya vision är ”Framtid i gemenskap” och här ska vi just kunna känna gemenskap. Vi vill ha trygga rum, för världen är väldigt osäker. 

Det visar att vi behövs, än mer i dessa tider.