Nattvarden sker på ett annorlunda sätt.

Ändrade rutiner vid nattvarden

Svenska kyrkans församlingar fortsätter att bedriva verksamhet och fira gudstjänst, men uppmanar alla att vara noga med handhygienen och använda handsprit.

Präster och andra som tjänstgör vid våra gudstjänster kan komma att rekommendera att nattvarden delas ut på ett visst sätt. Vi undviker också att ta varandra i hand för att minimera riskerna för smittspridning. Har du funderingar kring detta kan du alltid fråga någon av de som tjänstgör. 

Extra god handhygien
Alla som tjänstgör vid nattvardsdistributionen, innan, under och efter försäkrar sig om extra god handhygien genom handtvätt med tvål och varmt vatten, samt handsprit om det finns tillgängligt. 

Undvik handhälsning
Vi undviker handhälsning i samband med fridshälsningen. Istället är det lämpligt att fridshälsa genom att lägga handen på hjärtat. 

Särkalkning
Nattvardsvinet serveras i egna små muggar.  

Dessa råd kommer att uppdateras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt rekommendationer från Stockholms stift eller Svenska kyrkan på nationell nivå.