Människor på flykt från Ukraina

När katastrofen är ett faktum 

Kriget i Ukraina påverkar oss alla på olika sätt. Vi ser hur Rysslands diktator påverkar hela vår värld genom att anfalla ett fredligt och demokratiskt land samt förtrycka sin egen befolkning.

Det som händer just nu gör att vissa av oss går i katastroftankar, vissa av oss vill veta allt som händer, andra ingenting. Många av oss känner sorg, rädsla och oro för framtiden.

När kris och katastrof inträffar vill vi gärna hjälpa till, ”göra något”. Det är högst mänskligt att inte vilja vara ensam i sina funderingar och att göra något minskar känslan av maktlöshet över det som sker. Just nu är det många som vill engagera sig och stötta de som drabbas av kriget i Ukraina.

Svenska kyrkan Hässelby skänker 250 000 kronor till ACT
I dagsläget görs det enklast och mest effektivt genom att stötta de organisationer som arbetar på plats i Ukraina och angränsande länder. Svenska kyrkan Hässelby skänker därför 250 000 kronor till ACT, Svenska kyrkans arbete för Ukraina. Arbetet fortgår och hjälp och stöd behövs. 

Vill du ge en gåva, swisha till 900 12 23 och skriv AKUT i meddelandefältet.

”Vad kan vi hjälpa till med lokalt?” är en fråga vi ofta får. Det är fint att många är engagerade. Svenska kyrkan Hässelby och Svenska kyrkan Vällingby, tillsammans med Stadsdelen i Hässelby-Vällingby och Röda Korset arbetar för fullt med denna fråga. Vi har dialog med myndigheter, Stockholms stift och andra aktörer. Vi förbereder och samordnar för att på bästa sätt kunna ta emot människor som kommer till Hässelby och Vällingby. Vi informerar fortlöpande i våra sociala medier och på vår hemsida vilka behoven är och vad vi som bor i stadsdelen kan göra lokalt för människor som är på flykt från krig och förtryck. 

Vi fortsätter att vara kyrka
Utöver det fortsätter vi att vara kyrka. Vi finns här för människor i alla livssituationer. Någon vill besöka en caféverksamhet, en annan kommer till kyrkan för att tända ett ljus, uppleva en konsert eller delta i en gudstjänst. Ytterligare någon vill promenera tillsammans i grupp eller vara med i en meditationsgrupp. 

Församlingen finns här i livets viktiga händelser genom dop, bröllop och begravning. Den finns här när en människa behöver dela oro eller tankar man bär på med någon som lyssnar – en diakon eller präst, eller kanske en av ledarna i ungdomsgruppen. 

Vem du än är, medlem eller inte, troende eller inte troende, oavsett din syn på livet, är församlingen här i såväl glädje som sorg, medgång eller motgång. När läget i vår värld skakas av kriget i Ukraina, finns vi fortfarande här och gör det vi brukar göra och vara - finnas här för människor i alla livssituationer. Det är viktigt med rutiner och något som känns normalt i förändring och kris.   

Vi fortsätter att be för fred och demokrati. Det finns ett stort engagemang hos många och tillsammans har vi alla möjligheter att välkomna människor på flykt från kriget. 

David Kindbom, kyrkoherde i Svenska kyrkan Hässelby

Relaterat material:
”Att försöka stoppa ondskan är en kristen plikt”
DN 220321

Vi fortsätter att be för fred och demokrati. Det finns ett stort engagemang hos många och tillsammans har vi alla möjligheter att välkomna människor på flykt från kriget. 

hur staden och stadsdelen arbetar med mottagande av flyktingar från Ukraina

Sveriges mottagande av flyktingar under EU:s massflyktsdirektiv sker under LMA, Lagen om Mottagande av Asylsökande som innebär att det är staten som tillhandahåller boendeplatser och visst ekonomiskt stöd.

Ukrainska medborgare som kommer till Sverige kan stanna upp till 90 dagar viseringsfritt, dvs inte anmäla sin vistelse hos Migrationsverket utan ordnar sitt boende på annat sätt. Migrationsverket har långa handläggningstider för uppehållstillstånd under EU:s massflyktsdirektiv. Detta steg behöver vara genomgånget innan en person kan välja i vilken kommun hen ska ansöka om skol- eller förskoleplats.

Detta gör staden (SLK, Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen)
SLK har förstärkt beredskap och samordnar frågorna.

Socialförvaltningen

·   bemanna Centralstationen och ge korrekt information till de ukrainare som kommer till staden och är i behov av hjälp

·   anordnar akuta boendeplatser

·   ansvarar för bostadskansliet dit privatpersoner eller företag som har boendeplats att hyra ut kan lämna in intresseanmälan

·   inventera boendeplatser utifrån olika scenarion för volymer av nyanlända, bland annat i samverkan med SHIS

Utbildningsförvaltningen
START Stockholm koordinerar så att förskola och skola blir så nära hemmet som möjligt.

Arbetsmarknadsförvaltningen
Ukrainare har rätt att arbeta i Sverige. Welcome House på Medborgarplatsen ger råd och stöd till nyanlända i frågor kring arbete och praktik.

LMA-ersättning
LMA-ersättning utgår via Migrationsverket. Nödprövning kan ske via Intro Stockholm.

Kommunikation
SLK och fackförvaltningarna har bildat en samverkansgrupp som träffas på torsdagar. Uppdraget för gruppen är att samordna och säkerställa en enhetlig kommunikation. Stadsledningskontoret ansvarar för samordning av stadsövergripande kommunikation och fackförvaltningarna för samordning av verksamhetsnära kommunikation.

Så förbereder sig stadsdelsförvaltningen
Förvaltningen har startat en intern Ukrainagrupp (U22) för att skapa så bra planeringsförutsättningar som möjligt. Vi träffas 1 gång per vecka.

Äldreomsorg
Avdelningen för äldreomsorg i Hässelby-Vällingby förbereder sig för att det kan komma fler äldre till vår stadsdel. Inga äldre har kommit till H-V än.

Förskolan
Avdelningen förbereder sig genom att inventera lediga platser på uppdrag av utbildningsförvaltningen för att se över hur många platser det finns om det blir aktuellt. Inga förskolebarn har kommit till H-V än.

Socialtjänsten
Både avdelningen för vuxna och avdelningen barn och unga står beredda vid behov. Avdelningen för vuxna ska se över vilken språkkompetens medarbetarna har i ryska och ukrainska. De ska även undersöka om de kan anställa en stadsdelsmamma som kan språket.

Barn som flytt utan vårdnadshavare har rätt till ett tryggt och ordnat omhändertagande och ska alltid mötas av socialtjänsten vid ankomst till Sverige. Kontakta socialtjänsten på stadsdelsförvaltningen om ni stöter på ensammankommande barn.

Säkerhet och trygghet
Säkerhetssamordnaren har inlett ett informationsutbyte med polisen. De jobbar nu aktivt med förebyggande arbete kring utsatta ukrainare.

Hur kan privatpersoner eller föreningar hjälpa till?
Privatperson eller föreningar som vill veta hur de kan bistå med hjälp kan kontakta Stockholms stad på e-postadressen frivillig.sof@stockholm.se

Öppna förskolan och fritidsgårdar tar emot även de som inte registrerat sig hos Migrationsverket.

Förvaltningen har startat två POSOM-grupper, en styrgrupp och en operativ POSOM-grupp. Grupperna har kommit överens om att Svenska kyrkan Hässelby och Svenska kyrkan Vällingbys tre lokaler i stadsdelen kan användas som samlingsplatser vid större kriser. Det finns även möjlighet till bättre samarbete vid mottagande av flyktingar från Ukraina.

Från och med idag kan ukrainska medborgare som söker uppehållstillstånd registrera sig digitalt på Migrationsverkets hemsida:

Ny e-tjänst för ukrainska medborgare som söker uppehållstillstånd - Migrationsverket