Musikgudstjänst "Via Dolorosa"

I Via Dolorosa gestaltas det svåraste i livet, lidandet och döden. En lidandets väg som ofta beskrivs i 14 stationer där varje station uttrycker en känsla över de svårigheter vi människor har att brottas med.

Ingegerd Häller, präst, Hässelby Motettkör, Maj Molander, viola, Peter Molander, violoncell, Karin Krigsman Järnskoog, orgel, Mona Ehntorp, dirigent.
Fredag 19 april, kl. 15.00, Hässelby Villastads kyrka.