Så här tycker våra musiker...

Musiken tar vid där orden slutar och blir en plats där våra tankar ryms och där vi själva kan utvecklas.

Cecilia Olsson

Cecilia Olsson

Musiker och körledare

Martin Ehntorp, musiker och körledare

Martin Ehntorp

Musiker och körledare

Elias Fergin, musiker och körledare

Elias Fergin

Musiker och körledare