Musik

Musik

Vi har ett rikt musikliv i Svenska kyrkan Hässelby med både vuxen- och barnkörer, konserter av olika slag, musikluncher och så klart mycket musik i våra gudstjänster. För de allra, allra minsta har vi babysång. 

Musiken är en mycket viktig del av församlingens verksamhet. För många människor är det lättare att ta till sig det kristna budskapet genom musiken.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang.

Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor. Den gudstjänstmusikaliska delen går hand i hand med konsertverksamheten. Målet är att med musik förstärka evangeliets genomslagskraft i gudstjänsterna och att förvalta och utveckla den kyrkomusikaliska traditionen.

 

Körer och övrig musikverksamhet

Babysång

Välkommen med de allra minsta till en mysig sångstund i Hässelby Villastads kyrka på torsdagar kl. 13.00.

Bluenote voices och Martin Ehntorp.

Vuxenkörer

Vi har två olika körer med olika inriktning och kunskapskrav. Körerna medverkar i gudstjänster och har också egna konserter.

Aktuella konserter

Musiklunch - musikglädje och gemenskap

Varannan onsdag njuter vi av olika musikanter och lunchgemenskap i Hässelby Villastads församlingshus. Vi serverar oftast en varm soppa med bröd, kaffe och kaka. Musik plus lunch: 40 kr.

Genesis med Bluenote voices

Genesis av Martin Ehntorp

Konsert till förmån för de krigsdrabbade i Ukraina. Martin Ehntorps verk uppfördes första gången 2016 och spelas nu för fjärde året i rad.

Våra musiker