Musik

Musik

Vi har ett rikt musikliv i Svenska kyrkan Hässelby med både vuxen- och barnkörer, konserter av olika slag, musikluncher och så klart mycket musik i våra gudstjänster. För de allra minsta har vi babysång. 

Musiken är en mycket viktig del av församlingens verksamhet. För många människor är det lättare att ta till sig det kristna budskapet genom musiken.

Musik har varit ett självklart inslag i kyrkan under flera hundra år och har en given plats inom Svenska kyrkan. Här erbjuds musik både i gudstjänsten och i form av konsert- och musikevenemang.

Genom kyrkomusiken erbjuds en värdefull mötesplats där människor kan uttrycka och tolka sina andliga och existentiella frågor. Den gudstjänstmusikaliska delen går hand i hand med konsertverksamheten. Målet är att med musik förstärka evangeliets genomslagskraft i gudstjänsterna och att förvalta och utveckla den kyrkomusikaliska traditionen.

 

Körverksamhet

Babysång

Välkommen med de allra minsta till en mysig sångstund i Hässelby Villastads kyrka på torsdagar kl. 13.00. Terminsavslutning, måndag 6 maj.

Barnkörer - kom och sjung med oss!

I körerna träffas barn från olika skolor, får sjunga sånger i olika stilar och får en bra grund att utveckla sin röst och musikalitet. På kören får vi ett sammanhang, träffar nya kompisar och har kul tillsammans.

Ungdomskör

Från hösten 2022 finns en ungdomskör för dig som är i åldern 15 till 22 år (cirka).

Vuxenkörer

Svenska kyrkan Hässelby har flera vuxenkörer med olika inriktningar.

Aktuella konserter

Kören Bluenote Voices tolkar hårdrock

Bluenote Voices tolkar hårdrock

Tolkningar av artister som Bon Jovi, Judas Priest, Europe, Journey, Twisted Sister, Iron maiden m fl under ledning av Martin Ehntorp.

Musiker