Kyrkoherde, David Kindbom

Mottagningsgudstjänst

Välkommen att delta i en livesänd mottagningsgudstjänst på webben med välkomnande av Kyrkoherde, David Kindbom. Söndag 5 september, kl. 16.00

Biskop Andreas Holmberg

Livesänd mottagningsgudstjänst på webben

Varmt välkommen att vara med att välkomna kyrkoherde, David Kindbom i en mottagningsgudstjänst, ledd av Biskop Andreas Holmberg och adjunkt Maria Bergstrand.

Eftersom vi under rådande pandemi bara kan ta emot ett begränsat antal besökare i kyrkan så riktar sig gudstjänsten till speciellt inbjudna, på plats i kyrkan och sänds live på webben för allmänheten. 

Gudstjänsten firas på söndag 5 september kl. 16.00 i Hässelby Strands kyrka med tema: Enheten i Kristus. 

Medverkande är Biskop Andreas Holmberg och adjunkt, Maria Bergstrand, representant från Ekumeniakyrkan i Hässelby, pastor Jonatan Forsling, ordförande i kyrkorådet, Arne Genschou, kyrkvärd Ann Morath Kindbom samt församlingens medarbetare; diakon Malin Gyllenhög, präst Jacob Hartman och musiker Cecilia Olsson, Martin Ehntorp och Mona Ehntorp.

Övriga medarbetare på plats är gudstjänstvärdar Elin Eklund och Petter Östling,
vaktmästare Erik Wermelin, streamingtekniker Oskar Hammarström och kommunikatör Ulrika Abrahamsson.

Kollekten går till: ACT Svenska kyrkans internationella arbete i Haiti med temat ”enat hopp”.

Länk till den streamade gudstjänsten hittar du på vår webbplats samt på vår Facebooksida när det närmar sig.