Martin Ehntorp, musiker och körledare

Martin Ehntorp

Musiker och körledare

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

Relationer med församlingsbor, gudstjänstbesökare och verksamhetsdeltagare som byggs över tid. När man börjar med att säga hej till en okänd innan gudstjänsten och diskuterar livet med samma person ett par år senare.

Vad tycker du är viktigast med ditt jobb?

Jag tycker musikerns viktigaste uppgift är att genom det universella språk som musiken är, ge en kompletterande ingång i teologin. Musiken blir som en ytterligare illustration av texterna. Lite så som en präst predikar, vill jag använda musiken för att ge min syn på saken. Det kan vara i psalmer, körsång, ackompangemang eller solosånger. Jag försöker att alltid förmedla en genomtänkt känsla.

Vad tror du musiken betyder för människor?

Med tanke på den mycket positiva feedback vi får för det vi gör, betyder den nog mycket för människor. Jag hoppas att mitt musicerande i församlingen bidrar och gör allt jag kan för att det ska bidra. Eftersom jag tror att musiken är viktig för församlingen har jag stor respekt för förtroendet jag fått att arbeta med musiken och försöker förvalta det efter bästa förmåga.