Måla ikoner

Meditation och skapande

Man brukar säga om ikoner att det inte är vi som tittar på dem utan de som betraktar oss ansikte mot ansikte. Att måla ikoner kombinerar meditation och skapande.

Vi träffas på måndagar, kl. 13.30-16.30 i Hässelby Strands församlingshus.

Ikonmålning leds av konstnären Lis Engblom och kostar 500 kr.

Anmälan inför vt-18:
Ingegerd Häller, 08-505 992 14 eller mejla: ingegerd.haller@svenskakyrkan.se