Lokaler Hässelby Strand

Hässelby Strands församlingshus, Maltesholmstorget 8

I församlingshusets övre plan finns två loker att hyra. Aulan tar max 150 personer och Strandrummet tar max 40 personer.

För tillhöriga församlingsbor är det kostnadsfritt att låna våra lokaler vid kyrkliga handlingar. 

Vid begravning är det den avlidne som skall vara tillhörig församlingsbo.
Lokalerna kan utnyttjas fram till kl 22.00 på vardagar ej under under juni,juli och augusti på kvällstid och 16.00 på helger.

En trappa ner i församlingshuset, rakt under kyrkorummet ligger vår gymnastiksal. När vi inte bedriver egen verksamhet där, hyrs den ut till bland annat gymnastikgrupper, polisen och förskolor. På samma plan hittar vi också vår biograf som lämpar sig för grupper upp till 30 personer.