Askonsdagsgudstjänst

Livesänd gudstjänst och öppet i Hässelby Strands kyrka

Levande musik, möjlighet till ljuständning och att bli "korstecknad", få ett kors av aska tecknat i sin panna.

Kom ihåg att du är stoft, och åter skall bli stoft.

1 Mos 3:19

Askan är en symbol för livets bräcklighet och alltings förgänglighet.
Askonsdagen påminner oss om detta i den ceremoniella gestaltningen
som används vid askonsdagens gudstjänst, då man får möjlighet att
få ett kors av aska tecknat i sin panna, samtidigt som den som
korstecknar säger:

”Kom ihåg att du är stoft,
och åter skall bli stoft”.
(1 Mos 3:19)

Askonsdagen inleder fastetiden som sträcker sig fram till påskdagen,
då vi under 40 dagar (fastan bryts på söndagar) får leva våra liv i
eftertankens och avhållsamhetens tecken.

Livesänd gudstjänst och öppet i Hässelby Strands kyrka
Askondagsgudstjänsten livesänds kl. 18.30 från Hässelby Strands kyrka.
Därefter kommer kyrkan att vara öppen från cirka 19.00-21.00 med
levande musik och möjlighet till ljuständning. Utanför kyrkan kan du
som vill bli korstecknad med aska i pannan, under coronasäkra former.

Varmt välkommen att inleda fastetiden tillsammans med oss!

Hässelby Strands kyrka, onsdag 17 februari
Gudstjänst: 18.30-(ca) 19.00
Öppen kyrka: 19.00 (ca)-21.00

för att se gudstjänsten

1. Länk till gudstjänsten läggs upp här på hemsidan när det närmar sig.

2. Gå in på www.youtube.com och sök på ”Svenska kyrkan Hässelby”.

3. Länk finns även på vår Facebooksida: www.facebook.com/svenskakyrkanhasselby