Foto: Ulrika Abrahamsson

Kyrkvärdar

En kyrkvärd har som sin främsta uppgift att skapa delaktighet och hemkänsla för gudstjänstdeltagarna. Alla som kommer till kyrkan ska känna att de har ett utrymme där, att de är inkluderade och att de tillsammans med dem som tjänstgör blir en del av ett sammanhang.

KYRKVÄRDAR

Hasse Brobäck, 070-661 85 07
Gunilla Carlén, 08-360 10 70
Ingegerd Dominique, 08-89 73 07
Joel Gren, 08-984 45 40  
Ann Morath, 0733-866 250
Bo Styrsven, 08-38 49 25    

Helena Bergendal, 073-7007989 

Åsa Öckerman, 070-824 73 37