Entréplan samt kyrkorum

Entréplan och kyrkorum

Förslag på ombyggnad.