Kyrkoherde

Kyrkoherde

Vill du leda en församling i stark förändring?

Leda en församling i stark förändring

Vi söker en kyrkoherde som skall leda verksamheten i Hässelby församling.
Det gröna Hässelby ligger utmed Mälaren i nordvästra delen av Stockholms stad och har en varierad boendestruktur. Vi är en mångkulturell församling med ca 38 000 invånare från världens alla hörn, varav ca 14 000 kyrkotillhöriga. Vi går i likhet med många andra församlingar igenom en stark förändringsprocess som följd av mycket stora underhållskostnader och sjunkande medlemsantal. En ansträngd ekonomi gör att mycket måste omprövas.

Mot denna bakgrund utvecklar vi nu det som skall vara framtidens församling. En tämligen stor inflyttning till församlingen förväntas över en längre period, vilket sammantaget ger stora möjligheter att utveckla det som svarar mot framtidens krav med fokus på våra huvuduppgifter.

Samarbete med andra kyrkor och utveckling av det arbete som utförs av volontärer blir viktiga inslag liksom barn och ungdomsarbete. Tydlig närvaro i olika delar av församlingen blir vidare en väsentlig strategi.

I många städer växer ett nytt samhälle fram, mångkulturellt och komplext. Svenska kyrkan Hässelby är en FBHO-församling. ”Framtiden bor hos oss" är ett nätverk av församlingar och pastorat i Svenska kyrkan som verkar i sådana miljöer. Församlingarna vill stärka och utveckla ett gemensamt arbete där storstaden och dess mångreligiösa och mångkulturella kontext stod i fokus. Svenska kyrkan Hässelby vill reflektera kring det som sker i våra områden och kring vad som är kyrkans uppdrag i en mångreligiös och mångkulturell kontext.

Som kyrkoherde är du en självklar ledare för församlingens medarbetare och engagerar medarbetarna i utvecklingen av församlingen. Du arbetar i nära samarbete med kyrkorådet. Du är också en självklar representant för församlingen och Svenska kyrkan. Du bör ha goda erfarenheter av att leda verksamhet i stark förändring, övergripande ekonomiska kunskaper samt goda kunskaper och förståelse för kyrkans roll i samhället.

ansökan till tjänst som kyrkoherde

Tillträde: 1 september 2020 eller enligt överenskommelse.
Upplysningar: lämnas av Arne Genschou, kyrkorådets ordförande, 070-819 02 17.
Ansökan oss tillhanda: senast 3 april 2020.

Postadress:
Svenska kyrkan Hässelby
Box 4420
165 15 Hässelby

Skicka gärna ansökan via e-post:
hasselby.forsamling@svenskakyrkan.se