Förtroendevalda

Var fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Här hittar du de förtroendevalda i Svenska kyrkan Hässelby.

KYRKOFULLMÄKTIGE 
under mandatperioden 2022-2025

Ordförande:
Gunnel Blomgren (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)

1:e vice Ordförande:
Robert Fischer (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)

2:e vice Ordförande:
Gunilla Landin

Ordinarie ledamöter:
Robert Fischer (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Gunnar Lindgren (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Gunilla Landin (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Lena T Ekvall (Arbetarpartiet Socialdemokraterna) 
Inger Lagerman (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Barbro Kregert Lydén (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Magnus Grönlund (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Ingrid Norbäck (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Wojciech Pawlak (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Birgitta Lundin (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)

Louise Ajnesjö (Borgerligt alternativ)
Lars Gunnar Ajnesjö (Borgerligt alternativ)
Ulla Elmestedt (Borgerligt alternativ)

Ewa Olsson Lundin (Fria liberaler i Svenska kyrkan)
Eva Ollén (Fria liberaler i Svenska kyrkan)

Marianne Petersson (Frimodig kyrka)
Carina Franke (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)
Joel Gren (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)

Gunilla Almén (Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna)

Pär Gustavsson (Sverigedemokraterna)
Björn Holmström (Sverigedemokraterna)

Ersättare:
Hans Brobäck (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)
Gunilla Carlén (Frimrodig kyrka)
Ulla Elmestedt (Borgerligt alternativ)
Ulla Nordlöf Kendrick (Frimodig kyrka)
Inger Strömsmoen Holmstrand (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Susanne Tornell (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)
Håkan Åhs (Sverigedemokraterna)

Auktoriserad revisor: PWC, tel: 08-555 330 00

KYRKORÅDET
under mandatperioden 2022-2025

Kyrkorådet under mandatperioden, 2022-2025

Övre raden från vänster: Joel Gren, Louise Ajnesjö, Ewa Olsson Lundin, David Kindbom, Lena Ekwall, Gunilla Almén, Carina Franke, Pär Gustavsson.

Nedre raden från vänster: Gunnar Lindgren, Gunilla Landin, Lars-Gunnar Ajnesjö, Gunnel Blomgren, Magnus Grönlund, Robert Fischer.

Ordförande:
Gunnar Lindgren (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)

1:e vice Ordförande:
Robert Fischer (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)

2:e vice Ordförande:
Gunilla Almén  (Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna)

Ordinarie:
Gunnel Blomgren  (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Gunilla Landin  (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Louise Ajnesjö (Borgerligt alternativ)
Carina Franke (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)
David Kindbom (Kyrkoherde)
Ewa Olsson Lundin (Fria liberaler i Svenska kyrkan)
Pär Gustavsson (Sverigedemokraterna)

Ersättare:
Lena Ekwall (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Magnus Grönlund (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Barbro Kregert Lydén (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Lars-Gunnar Ajnesjö (Borgerligt alternativ)
Joel Gren (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)
Marianne Petersson (Frimodig kyrka)

Protokoll från kyrkofullmäktiges sammanträden 2022

 

230122

221102