Meny

Förtroendevalda

Var fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Här hittar du de förtroendevalda i Svenska kyrkan Hässelby.

KYRKOFULLMÄKTIGE 
under mandatperioden 2018-2021

Ordförande:
Bo Styrsven (S)

1:e vice ordförande:
vakant
2:e vice ordförande:
Joel Gren (Kr)

Ordinarie ledamöter: 
                              

Ersättare:

Auktoriserad revisor: PWC, tel: 08-555 330 00

 

KYRKORÅDET
under mandatperioden 2018-2021

Från vänster: Carina Franke, Ewa Olsson Lundin, Bo Styrsven, Gunilla Almén, Arne Genschou, Maria Dalstad (Kyrkoherde), Magnus Lindström, Gunnar Lindgren, Magnus Grönlund, Lena Nyström, Joel Gren, Gunilla Carlén, Svante Erlandsson (längst fram).

Ordförande: 
Arne Genschou
Vice ordförande:
Carina Franke

Ordinarie ledamöter:
Arne Genschou (BA)
Magnus Lindström (C)
Ewa Olsson Lundin (Fisk)
Carina Franke (Kr)
Bo Styrsven (S)
Gunilla Landin (S)
Gunnar Lindgren (S)

Ersättare:
 Gunilla Carlén (FK)
Joel Gren (Kr)
Gunilla Almén (MpSK)
Lena Nyström (S)
Magnus Grönlund (S)
Gunnel Blomgren (S)