Förtroendevalda

Var fjärde år är det val i Svenska kyrkan. Här hittar du de förtroendevalda i Svenska kyrkan Hässelby.

KYRKOFULLMÄKTIGE 
under mandatperioden 2018-2021

Ordförande:
Bo Styrsven (S)

Ordinarie ledamöter: 
Gunilla Landin (S)
Gunnar Lindgren (S)
Magnus Grönlund (S)
Gunnel Blomgren (S)
Inger Lagerman (S)
Britt Danielsson (S)
Robert Fischer (S)
Ulla-Stina Söder (S)

Arne Genschou (BorgA)
Louise Ajnesjö (BorgA)
Lars-Gunnar Ajnesjö (BorgA)
Ulla Elmestedt (BorgA)         

Madeleine Thomsson (FiSK)
Ewa Olsson Lundin (FiSK)

Gunilla Carlén (FK)

Carina Franke (KD)
Joel Gren (KD)

Gunilla Almén (MP)

Cathrine Samuelsson (SD)     

Ersättare:
Inger Holmstrand (S)
Ingrid Norbäck (S)
Margareth Mellbom (S)
Ulla Anjou (S)

Christina Genschou (BorgA)

Eva Ollén (FiSK)
Håkan Bergström (FiSK)

Kjell Petersson (FK)
Marianne Petersson (FK)

Susanne Tornell (KD)
Hanna Bergsten (KD)

Auktoriserad revisor: PWC, tel: 08-555 330 00

 

KYRKORÅDET
under mandatperioden 2018-2021

Ordförande:
Arne Genschou tel: 08-739 89 33
arne.genschou@telia.com

Vice ordförande:
Carina Franke (KD)
08-89 65 69

Ordinarie:
Arne Genschou (BorgA)
David Kindbom tf Kyrkoherde
Carina Franke (KD)
Magnus Lindström (C)
Ewa Olsson Lundin (FiSK)
Bo Styrsven (S)
Gunilla Landin (S)
Gunnar Lindgren (S)

Ersättare:
Louise Ajnesjö (BorgA)
Gunilla Carlén (FK)
Joel Gren (KD) 
Gunilla Almén (MP)
Gunnel Blomgren (S)
Magnus Grönlund (S)