Kyrkorådet, Svenska kyrkan Hässelby

Kyrkorådets ledamöter

Svenska kyrkan Hässelby, mandatperioden 2022-2025

KYRKORÅD (KR) 2022-2025


Ordförande:

Gunnar Lindgren (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)

1:e vice Ordförande:
Robert Fischer (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)

2:e vice Ordförande:
Gunilla Almén  (Miljöpartister i Svenska kyrkan De Gröna)

Ordinarie:
Gunnel Blomgren  (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Gunilla Landin  (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Louise Ajnesjö (Borgerligt alternativ)
Carina Franke (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)
David Kindbom (Kyrkoherde)
Ewa Olsson Lundin (Fria liberaler i Svenska kyrkan)
Pär Gustavsson (Sverigedemokraterna)

Ersättare:
Lena Ekwall (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Magnus Grönlund (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Barbro Kregert Lydén (Arbetarpartiet Socialdemokraterna)
Lars-Gunnar Ajnesjö (Borgerligt alternativ)
Joel Gren (Kristdemokraterna i Svenska kyrkan)
Christoffer Ahlandsberg (Centerpartiet)
Marianne Petersson (Frimodig kyrka)