Klockringning för att hedra pandemins offer.

På nyårsafton kl 18.00 ringer kyrkklockorna för att hedra alla som gått bort under året med Coronapandemin.

– Det är ett exceptionellt år som går mot sitt slut.

Ärkebiskop, Antje Jackelén.

Med anledning av pandemin blir det en särskild klockringning i landets domkyrkor på nyårsafton. Klockorna ringer för att hedra dem som gått bort under detta pandemiår och för att samla tankar och känslor kring det som förenar oss.

Även vi i Svenska kyrkan Hässelby vill visa vårt stöd och ringer därför i våra kyrkklockor mellan 18.00-18.10.

Från Luleå i norr till Lund i söder kommer samtliga 13 domkyrkor att ringa på nyårsafton i tio minuter med start kl. 18.00.

– Det är ett exceptionellt år som går mot sitt slut. Alla världens länder har påverkats av coronapandemin. Tydligare än annars har vi sett att vi, trots allt som skiljer oss åt, är en enda mänsklighet som lever under samma himmel, säger ärkebiskop Antje Jackelén.

Det är naturligt att vid ett årsskifte minnas dem som avlidit under året. I år har många människor dött utan att de och närstående har kunnat ta avsked av varandra. På grund av restriktioner kunde begravningar och minnesstunder inte bli som vanligt. Sorgearbete har försvårats, samtidigt som oro och ovisshet har tärt på de flesta.

– Kampen mot viruset och dess mutationer kommer att fortsätta även under 2021 och kräva uthållighet och mod. Samtidigt finns ett befogat hopp att vacciner ska påskynda processen mot allt lindrigare restriktioner. Det finns skäl att särskilt uppmärksamma det förestående årsskiftet. På tröskeln till det nya året kommer därför samtliga domkyrkors klockor att ringa för att minnas dem som lämnat oss under året som gått, och för att samla våra tankar och känslor kring det som förenar oss som människor, fortsätter ärkebiskopen.

...att vi trots allt som skiljer oss åt, är en enda mänsklighet som lever under samma himmel.

Ärkebiskop, Antje Jackelén.