Nyfiken på kristen tro? Välkommen till vår prova-på-kväll!

Katekumenat – vuxen väg till tro

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor, är nyfiken på eller söker en tro? Var med i vår samtalsgrupp!

Vi samtalar om frågor kring det kristna budskapet och Gud. Samlingarna startar med en inledande frågeställning utifrån det vi i gruppen är nyfikna på, till exempel; Vem är Gud? Vad handlar Bibeln om? Vad är viktigt i livet?

Vad betyder katekumenat?
Historiskt sett menade man med ”katekumen”, den som genomgår undervisning i den kristna församlingen i avsikt att döpas, som en vuxenkonfirmation. Idag används ordet katekumenat inom Svenska kyrkan som en beteckning för samtalsgrupper för människor som är nyfikna på den kristna tron.

Samtalsträffar
Vi startar gruppen 16 september och träffas sedan varannan vecka under hösten-20 och våren-21.

Tid: Onsdagar, kl. 19.15-21.00, Hässelby Strands församlingshus
Ledare: Malin Gyllenhög, diakon: 08-505 992 13
malin.gyllenhog@svenskakyrkan.se