Välkommen och fynda på julbasaren!

Här hittar du allt ifrån välgjorda hantverk till leksaker och kläder.

På julbasaren kan du verkligen passa på att göra fynd till riktigt låga priser.

Behållningen går till Svenska kyrkan Hässelbys diakonala verksamhet. Vi ger stöd till personer med knappa resurser och bidrar till något som gör livet lite mer glädjefyllt.

Varmt välkommen!

julbasar dec-18

Hässelby Strands församlingshus
Maltesholmstorget 8.
Söndag den 2 december,  kl. 12.30-15.00.
(basaren öppnar efter högmässan)