Jag döptes aldrig som barn

– hur gör jag nu om jag vill bli döpt?

JAG DÖPTES ALDRIG SOM BARN - HUR GÖR JAG NU OM JAG VILL DÖPAS?
Det finns ingen åldersgräns för dop. Det är många vuxna som döps. Du är välkommen!  Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Längtar du efter en tro eller vill utforska andligheten i vår kyrka finns en samtalsgrupp som kallas Katekumenatet. Är du intresserad, kontakta Susanne Forsström Fäldt som är präst och samtalsledare för gruppen. susanne.forsstrom.faldt@svenskakyrkan.se 
Vi har även drop-in-dop ett par gånger varje termin. Läs mer om detta här.