Foto: Maria Sjödin

Are Norrhava om "Djup tid och tunna ställen – om vår tids andlighet och livets genomskinlighet."

Efter onsdagsmässan idag, 8 januari, kommer Are Norrhava som är präst i Katarina församling att prata om vår samtid och andlighet, eller bristen på denna. Och Gud. Föredraget börjar cirka 19.15.

I en samtid full av skärmar och brus är det lätt hänt att genuin kontakt blir till en bristvara och lätt förväxlas med bekräftelse och uppmärksamhet. Vi blir till ”huvudfotingar” och förlorar kontakten såväl med oss själva som med varandra – och Gud. Vilka resurser finns i kyrkans komtemplativa andlighet?

”Djup tid” handlar om stunder då evigheten bryter in i nuet. Det händer i musiken, under höga träd, i liturgin och på meditationskudden. Att tiden djupnar för en stund och vidgar perspektivet. Vi påminns om vad som verkligen är viktigt, om vad som är ”på riktigt”.

”Tunna ställen” är en metafor från den keltiska kyrkan som beskriver platser där slöjan mellan det gudomliga och det vardagliga tunnas ut och blir genomskinlig. Det är ett begrepp som har fått en renässans i vår samtid och som ger uttryck för en nära och intim gudsbild.

Are Norrhava är präst i Katarina församling, meditationslärare och berättare. Han är aktuell med boken Djup tid och tunna ställen och medverkar regelbundet i Tankar för dagen och Helgsmål i Radio P1.

PROGRAM – ONSDAG 8 JANUARI, 18.30
Hässelby Strands kyrka

18.30 Veckomässa med Are Norrhava och Emelie Wägmark
19.15 Are Norrhava