Hässelby Villastads kyrka

Gudstjänster

Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss. På onsdagar har vi mässa i Hässelby Villastads kyrka, kl. 18.30 samt högmässa på söndagar i Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00. Vissa söndagar har vi familjegudstjänster i Hässelby Villastads kyrka.

Onsdagsmässa, 18.30

Onsdagar
Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116

Högmässa, 11.00

Söndagar
Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116

Söndagsskolan

En del av högmässan. Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänster i Hässelby Villastads kyrka. Följande datum:  8/10, 9/11, 3/12 och 24/12.

Familjegudstjänster

Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116
Datum: 8/10, 9/11, 3/12 och 24/12.

Onsdagsmässa 
Hässelby Strands kyrka, kl. 18.30.
Mässan pågår cirka 30 minuter.

Högmässa på söndagar 
Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00-12.00.
Kyrkaffe och söndagsskola. 

Söndagsskolan
Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00-12.00.
I söndagsskolan får barnen lära känna berättelserna ur bibeln. De får pyssla efter det tema som är aktuellt, baka, leka och ändå hinna vara med en stund i den vanliga gudstjänsten.
OBS! Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst, följande datum: 12/2, 19/3, 23/4  samt 14/5.

Familje- och konfirmationsgudstjänster
Hässelby Villastads kyrka
Förutom våra mässor har vi familje- och konfirmationsgudstjänster i Hässelby Villastads kyrka. Se kalendariet för aktuella gudstjänster. 

Våra kyrkor
Hässelby Strands kyrka
Maltesholmstorget 8

Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116

Söndagsskola

Söndagsskolan

Söndagsskolan har sommaruppehåll. Välkommen tillbaka till hösten!

Närbild på en väggklocka som visar tiden en minut i tolv.

Kyrkoåret

Kyrkoåret är kyrkans egen kalender. Olika bibeltexter är kopplade till de olika veckorna i kalendern. Den första dagen i kyrkoåret är söndagen den första advent.

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteusevangeliet 18:20