Hässelby Villastads kyrka

Gudstjänster

Varmt välkommen att fira gudstjänst med oss. På onsdagar har vi mässa i Hässelby Strands kyrka, kl. 18.30 samt högmässa på söndag i Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00.

Gudstjänster

Onsdagsmässa 
Hässelby Strands kyrka, kl. 18.30.
Mässan pågår cirka 30 minuter.

Högmässa på söndagar 
Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00-12.00.
Kyrkaffe och söndagsskola. 

Söndagsskola
Hässelby Strands kyrka, kl. 11.00-12.00.
I söndagsskolan får barnen lära känna berättelserna ur bibeln. De får pyssla efter det tema som är aktuellt, baka, leka och ändå hinna vara med en stund i den vanliga gudstjänsten.
OBS! Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst, följande datum: 12/2, 19/3, 23/4  samt 14/5.

Familje- och konfirmationsgudstjänster
Hässelby Villastads kyrka
Förutom våra mässor har vi familje- och konfirmationsgudstjänster i Hässelby Villastads kyrka. Se kalendariet för aktuella gudstjänster. 

Våra kyrkor
Hässelby Strands kyrka
Maltesholmstorget 8

Hässelby Villastads kyrka
Riddersviksvägen 116

Söndagsskolan

Välkommen till söndagsskolan alla barn! Söndagar kl. 11.00 i Hässelby Strands kyrka. OBS! Ingen söndagsskola när det är familjegudstjänst, följande datum: 19/3, 23/4 samt 14/5.

Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.

Matteusevangeliet 18:20