GDPR Dataskyddsförordningen

GDPR – så behandlar vi dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. På dessa sidor kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Det är viktigt att du känner dig trygg med hur Svenska kyrkan Hässelby hanterar dina personuppgifter.

Vi skyddar den information du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Du har enligt den nya Dataskyddsförordningen, som också kallas GDPR (General Data Protection Regulation) rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem. Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

GDPR kommer inte att innebära någon märkbar skillnad för dig som är medlem i Svenska kyrkan. Församlingen värnar redan om din personliga integritet och kommer fortsatt att hålla en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. Läs mer om GDPR hos datainspektionen

Hör av dig till oss om du har några frågor med anledning av detta eller om du har några invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. För frågor, mejla: hasselby.forsamling@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy informerar vi om hur Svenska kyrkan Hässelby behandlar personuppgifter.