Förvaltningschef

för fastigheter, service och administration

Förvaltningschef för fastigheter, service och administration


Tjänsten innebär ett övergripande ansvar för personalfrågor, ekonomi, fastigheter och kommunikation. Tjänsten är direkt underställd kyrkoherde.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara:

• chef för administration, service och fastigheter
• församlingens systematiska arbetsmiljöarbete och arbetsanpassning.
• fungera som arbetsgivarens representant och förhandlare i MBL- och löneförhandlingar och samråda med HR-rådgivare
• delta i församlingens chefsgruppsarbete, vara sekreterare och föredragande i kyrkorådet, arbetsutskott och kyrkofullmäktige samt sekreterare i valnämnden och ansvara för kyrkovalet
• ansvara för fastighetsförvaltning och underhållsplaner
• ansvara för upphandling av tjänster

Vi söker dig som:

• är medlem i Svenska kyrkan och delar kyrkans tro och värderingar
• har erfarenhet av arbete på chefsnivå inom kyrka eller offentlig förvaltning
• har stor kunskap om Svenska kyrkan och verksamheten inom ett pastorat
• har erfarenhet av att arbeta med personal-, fastighetsfrågor och service
• har adekvat utbildning på universitet/högskola eller vigningstjänst

Vi lägger särskild stor vikt vid:

• personlig lämplighet och samarbetsförmåga
• personlig erfarenhet av kristet församlingsliv


Ansökan mejlas in senast den 25 augusti 2023 till:
david.kindbom@svenskakyrkan.se

Information om tjänsten:
Kontakta David Kindbom, kyrkoherde
david.kindbom@svenskakyrkan.se
08-505 992 09